Jeg tilbyder ...

  • Værktøjer der bygger bro mellem borgere og byudviklere: interviews, workshops og prototyper

  • Facilitering af dialog og samskabelse mellem borgere, rådgivere og kommune i byudvikling

  • Forståelse for kommunale arbejdsgange i byudvikling og hvornår/hvordan borgere kan involveres i disse

 

Læs om mine tre værktøjer til borgerinddragelse i byudvikling herunder:

DSCF5784.jpg
Foto: Johan Buus, Institut for (X)

Interviews og observation

Med antropologiske metoder går jeg i felten og studerer et lokalområde. Jeg lærer mig de lokales skikke og adfærd, drømme og bekymringer. Jeg danner mig en forståelse for den virkelighed, de lever i. Den viden tager jeg med tilbage til arkitekter, embedsfolk eller bygherrer.

Workshops

På mine workshops arbejder jeg sammen med borgere om at identificere et områdes udfordringer og muligheder - set fra de lokales perspektiv. Vi sætter så denne viden i relation til den kommende byudvikling og de muligheder for udvikling, den giver.

Prototyper i byen

Ved at bygge små prototyper med byens borgere kan vi udforske et byrums potentiale og teste det af, inden det planlægges for, programmeres og udbygges! Forestillingsevnen og dialogen om muligheder kommer bedre i spil, når alle kroppens sanser er i spil.