Om DUB

Den korte fortælling om mig og min baggrund

_DSC2392.jpg

Jeg arbejder i krydsfeltet mellem antropologi, designprocesser og byudvikling. Det betyder, at jeg kan omsætte viden om slutbrugere til inputs i en design- og planfase, når der skal byudvikles.

 

En god og tidlig dialog med de lokale kan mindske konfliktniveauet og øge projektets oplevede relevans og værdi for de lokale. Mit bidrag ligger derfor i at styrke "lokale stemme" hos et områdes beboere, når der byudvikles. De lokale ved ofte mere om deres lokalområde og hinanden, end de private eller offentlige byudviklere gør. At forstå deres perspektiv kan derfor være afgørende for et projekts succes, når der skal tegnes eller planlægges og laves byudvikling i øjenhøjde.

Jeg har arbejdet med borgerinddragelse i både helhedsplaner og lokalplaner, samt i krydsfeltet mellem kommune, arkitekter og de lokale beboere. Min forståelse for, hvordan hver af disse grupper tænker og arbejder hjælper til at bygge broer, samt fælles forståelse og retning.

Syv korte om min baggrund:

  • Jeg har fem års erfaring med interessent- og borgerinddragelse i byudvikling hos Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Her har jeg udviklet metoder til at inddrage borgere i lokal og helhedsplaner.

  • i 2019 udgav jeg bogen De Uformelle Byskabere: Om Aarhus' selvgroede skaberkræfter, der vokser i netværk og nærmiljøer.

  • Jeg har engageret mig privat og professionelt med civilsamfund og bæredygtig omstilling i lokalområdet siden 2014.

  • Jeg har været en del af Nordic City Network og indgået i et tværnordisk netværk af kommuner og organisationer, der især har haft fokus på forholdet mellem velfærd og byudvikling.

  • Jeg er en jævnlig klummeskribent på Stiften, hvor jeg skriver om bæredygtighed og civilsamfundets rolle i samfunds- og byudvikling.

  • Jeg har bygget og bor i et klimavenligt tinyhouse og arbejder for at få denne boform tænkt ind i byudviklingsprocesser.

  • Jeg har en bachelor i Virksomhedskommunikation og en kandidat i Oplevelsesøkonomi fra Aarhus Universitet.

Lidt om min bog De Uformelle Byskabere (2019)

De uformelle_forside 2_RGB.jpg

I bogen giver jeg et bud på, hvordan vi ser eksempler i Aarhus på, at borgere i nogle tilfælde bliver reelle medskabere af byen. Dog ikke så meget af byens bygninger og tekniske anlæg, men af områders stedslige, sociale og kulturelle kvaliteter.

 

Jeg oplister en række eksempler på, hvordan stedsidentitet, community og styrkelsen af et områdes sociale sammenhængskraft kan vokse frem, når borgerne slippes løs som byskabere.

Ved at gentænke borgerne som potentielle byskabere (og ikke bare forbrugere) kan vi lave bedre, endda mere bæredygtige byer. Det handler om at se byen i samskabelsen optik og forstå, hvordan "de uformelle byskabere" kan blive med- og ikke modspillere af byens udvikling.

Bogen opridser desuden den historiske kontekst omkring byernes og økonomiens udvikling. Om hvor vi måske er på vej hen i en tredje industriel revolution, hvor produktion og værdiskabelse i højere grad end tidligere sker i fysiske og digitale netværk og fællesskaber. Som knudepunkter i økonomien begynder byerne at omstille sig til den nye tidsalders økonomisk logik - det gælder også borgerne, der i stigende grad bliver medskabere, snarere end blot forbrugere af goder og ydelser.

“De Uformelle Byskabere og de organiserede urbane bevægelser peger ind i fremtidigt reelt og demokratisk bysamfund.” - Peter Schultz Jørgensen, forfatter til Byernes Jord (2019) og Byer i Opbrud (2017)